1 literature reference for Hylotelephium zhiguliense N.N. Tzvelev:

Author: N.N. Tzvelev
Year: 1993
Title:
Source: In: Novosti Sist. Vyssh. Rast., 29: 135