1 literature reference:

Author: Lehtonen, H.
Year: 1990
Title: Kalannimistö: suomi, latina, ruotsi, norja, englanti, saksa ja ranska. (Fish names: Finnish, Latin, Swedish, Norwegian, English, German and French.).
Source: Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalatutkimuksia-Fiskundersökningar. No 12. Helsinki. Finland. (Publication of the Finnish Game and Fisheries Research Institute.) (in Finnish).