1 literature reference:

Author: Hejný, S. & Slavíc, B.
Year: 1988
Title: Kvetena Ceské socialistické republiky 1
Source: Ceskoslovenská akademie ved, Praha