Records found: 209
 
 
 
 
 
 
Name Rank ascending Name status Group Source database
Diazona fungia Monniot, & Monniot, 2001 Species accepted name Animalia
Dicerura fungicola (Mamaev, 1964) Species accepted name Animalia
Dichomeris fungifera Meyrick, 1913 Species accepted name Animalia
Dinotrema fungicola (Tobias, 1992) Species accepted name Animalia
Dismodicus fungiceps Denis, 1944 Species accepted name Animalia
Drosophila fungicola Hardy, 1965 Species synonym for Drosophila fungiperda Hardy, 1967 Animalia
Drosophila fungiperda Hardy, 1967 Species accepted name Animalia
Eusterinx fungicola (Ashmead, 1894) Species synonym for Eusterinx tenuicincta (Forster, 1871) Animalia
Fungia colini (Veron, 2002) Species accepted name Animalia
Fungia concinna Verrill, 1864 Species accepted name Animalia
Fungia costulata Ortmann, 1889 Species accepted name Animalia
Fungia curvata Hoeksema, 1989 Species accepted name Animalia
Fungia cyclolites Lamarck, 1816 Species accepted name Animalia
Fungia distorta Michelin, 1842 Species accepted name Animalia
Fungia fragilis (Alcock, 1893) Species accepted name Animalia
Fungia fralinae Nemenzo, 1955 Species accepted name Animalia
Fungia fungites (Linnaeus, 1758) Species accepted name Animalia
Fungia granulosa Klunzinger, 1879 Species accepted name Animalia
Fungia gravis Nemenzo, 1955 Species accepted name Animalia
Fungia hexagonalis Milne Edwards & Haime, 1848 Species accepted name Animalia