Records found: 250
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group ascending Source database
Vipera latastei latastei (BOSCA, 1878) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Vipera latastei montana SAINT 1953 Infraspecific taxon synonym for Vipera monticola SAINT GIRONS 1953 Animalia
Vipera latastei monticola SAINT 1954 Infraspecific taxon synonym for Vipera monticola SAINT GIRONS 1953 Animalia
Vipera latasti BOSCA 1878 Species synonym for Vipera latastei BOSCA 1878 Animalia
Vipera latasti gaditana SAINT 1977 Infraspecific taxon synonym for Vipera latastei gaditana SAINT GIRONS, 1977 Animalia
Vipera latasti latastei BOSCA 1878 Infraspecific taxon synonym for Vipera latastei BOSCA 1878 Animalia
Vipera latasti latasti MALKMUS 1982 Infraspecific taxon synonym for Vipera latastei BOSCA 1878 Animalia
Vipera latastii BOULENGER 1913 Species synonym for Vipera latastei BOSCA 1878 Animalia
Vipera latifii MERTENS, DAREWSKY & KLEMMER 1967 Species accepted name Animalia
Vipera lebetina BOULENGER 1920 Species synonym for Macrovipera lebetina obtusa (DWIGUBSKY 1832) Animalia
Vipera lebetina bornmuelleri WERNER 1902 Infraspecific taxon synonym for Vipera bornmuelleri WERNER 1898 Animalia
Vipera lebetina deserti ANDERSON 1892 Infraspecific taxon synonym for Macrovipera deserti ANDERSON 1892 Animalia
Vipera lebetina euphratica Infraspecific taxon synonym for Macrovipera lebetina lebetina (Linnaeus 1758) Animalia
Vipera lebetina euphratica SCHMIDT 1939 Infraspecific taxon synonym for Macrovipera lebetina obtusa (DWIGUBSKY 1832) Animalia
Vipera lebetina lebetina HARDING 1980 Infraspecific taxon synonym for Macrovipera lebetina lebetina (Linnaeus 1758) Animalia
Vipera lebetina mauritanica SCHWARZ 1936 Infraspecific taxon synonym for Macrovipera mauritanica DUMÉRIL & BIBRON 1848 Animalia
Vipera lebetina obtusa MERTENS 1960 Infraspecific taxon synonym for Macrovipera lebetina obtusa (DWIGUBSKY 1832) Animalia
Vipera lebetina peilei SCHWARZ 1936 Infraspecific taxon synonym for Macrovipera lebetina peilei (MURRAY 1892) [questionable subspecies] Animalia
Vipera lebetina raddei SCHWARZ 1936 Infraspecific taxon synonym for Vipera raddei BOETTGER 1890 Animalia
Vipera lebetina schweizeri WERNER 1935 Infraspecific taxon synonym for Macrovipera schweizeri WERNER 1935 Animalia