Records found: 250
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group ascending Source database
Vipera dinniki NIKOLSKY 1913 Species accepted name Animalia
Vipera eriwanensis REUSS 1933 Species accepted name Animalia
Vipera euphratica Martin 1838 Species synonym for Macrovipera lebetina obtusa (DWIGUBSKY 1832) Animalia
Vipera furcata DAUDIN 1803 Species ambiguous synonym for Calliophis intestinalis LAURENTI 1768 Animalia
Vipera haemachates LATREILLE 1801 Species synonym for Hemachatus haemachatus LACÉPÈDE 1789 Animalia
Vipera haje DAUDIN 1803 Species synonym for Naja haje Linnaeus 1758 Animalia
Vipera heraldica BOCAGE 1889 Species synonym for Bitis heraldica BOCAGE 1889 Animalia
Vipera hexacera DUMÉRIL 1854 Species synonym for Bitis nasicornis SHAW 1802 Animalia
Vipera hindii BOULENGER 1910 Species synonym for Montatheris hindii BOULENGER 1910 Animalia
Vipera hugyi ZUFFI 2002 Species synonym for Vipera aspis hugyi (SCHINZ 1833) Animalia
Vipera inornata STRAUCH 1869 Species synonym for Bitis inornata SMITH 1838 Animalia
Vipera kasnakovi GARRIGUES 2005 Species synonym for Vipera kaznakovi NIKOLSKY 1909 Animalia
Vipera kaznakovi NIKOLSKY 1909 Species accepted name Animalia
Vipera kaznakovi NIKOLSKY 1909 Species synonym for Vipera dinniki NIKOLSKY 1913 Animalia
Vipera kaznakovi dinniki DAREVSKY 1956 Infraspecific taxon synonym for Vipera darevskii VEDMEDERJA, ORLOV & TUNIYEV 1986 Animalia
Vipera kaznakovi dinniki NIKOLSKY 1913 Infraspecific taxon synonym for Vipera dinniki NIKOLSKY 1913 Animalia
Vipera kaznakovi orientalis VEDMEDERJA 1984 Infraspecific taxon synonym for Vipera dinniki NIKOLSKY 1913 Animalia
Vipera kurdistanica NILSON 1999 Species synonym for Vipera raddei kurdistanica NILSON & ANDRÉN 1986 Animalia
Vipera latastei BOSCA 1878 Species accepted name Animalia
Vipera latastei gaditana SAINT GIRONS, 1977 Infraspecific taxon accepted name Animalia