Records found: 250
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group ascending Source database
Vipera armata SMITH 1826 Species synonym for Bitis armata SMITH 1826 Animalia
Vipera aspis Linnaeus 1758 Species accepted name Animalia
Vipera aspis aspis (Linnaeus 1758) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Vipera aspis atra (MEISNER 1820) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Vipera aspis balcanica BURESCH 1934 Infraspecific taxon synonym for Vipera ammodytes Linnaeus 1758 Animalia
Vipera aspis francisciredi (LAURENTI 1768) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Vipera aspis hugyi (SCHINZ 1833) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Vipera aspis montecristi MERTENS 1956 Infraspecific taxon synonym for Vipera aspis hugyi (SCHINZ 1833) Animalia
Vipera aspis zinnikeri Kramer 1958 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Vipera atra ZUFFI 2002 Species synonym for Vipera aspis atra (MEISNER 1820) Animalia
Vipera avicennae JAN 1859 Species synonym for Cerastes vipera Linnaeus 1758 Animalia
Vipera barani BÖHME & JOGER 1983 Species accepted name Animalia
Vipera berus Species synonym for Vipera sachalinensis ZAREVSKY 1917 Animalia
Vipera berus KHALIKOV Species synonym for Vipera lotievi NILSON, TUNIYEV, ORLOV, HOGGREN, ANDREN 1995 Animalia
Vipera berus LINNAEUS 1756 Species synonym for Vipera nikolskii VEDMEDERYA, GRUBANT & RUDAJEWA 1986 Animalia
Vipera berus Linnaeus 1758 Species accepted name Animalia
Vipera berus berus (Linnaeus 1758) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Vipera berus bosniensis (Boettger, 1889) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Vipera berus dinniki NIKOLSKY 1913 Infraspecific taxon synonym for Vipera dinniki NIKOLSKY 1913 Animalia
Vipera berus nikolskii JOGER 1997 Infraspecific taxon synonym for Vipera nikolskii VEDMEDERYA, GRUBANT & RUDAJEWA 1986 Animalia