Records found: 67
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Olethrius tyrannus Drumont & Vives, 2007 Species synonym for Olethrius tyrannus Thomson, 1860 Animalia
Olethrius tyrannus Gressitt, 1951 Species synonym for Olethrius tyrannus Thomson, 1860 Animalia
Olethrius tyrannus Komiya, 2003 Species synonym for Olethrius tyrannus Thomson, 1860 Animalia
Olethrius tyrannus Thomson, 1860 Species accepted name Animalia
Olethrius tyrannus Vives, Aberlenc & Sudre, 2008 Species synonym for Olethrius tyrannus Thomson, 1860 Animalia
Parnassius imperator tyrannus Bang-Haas, 1935 Infraspecific taxon synonym for Parnassius imperator Oberthür, 1883 Animalia
Parnassius orleans tyrannus Bryk, 1932 Infraspecific taxon synonym for Parnassius orleans Oberthür, 1890 Animalia
Phidippus tyrannus Edwards, 2004 Species accepted name Animalia
Sospita tyrannus Grose-Smith & Kirby 1897 Species provisionally accepted name Animalia
Spizaetus tyrannus (Wied-Neuwied, 1820) Species accepted name Animalia
Tyrannus Genus Animalia
Tyrannus albogularis Burmeister, 1856 Species accepted name Animalia
Tyrannus caudifasciatus Orbigny, 1839 Species accepted name Animalia
Tyrannus caudifasciatus bahamensis (H. Bryant, 1864) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tyrannus caudifasciatus caudifasciatus Orbigny, 1839 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tyrannus caudifasciatus caymanensis (Nicoll, 1904) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tyrannus caudifasciatus flavescens Parkes, 1963 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tyrannus caudifasciatus gabbii (Lawrence, 1876) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tyrannus caudifasciatus jamaicensis (Chapman, 1892) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tyrannus caudifasciatus taylori (P. L. Sclater, 1864) Infraspecific taxon accepted name Animalia