Records found: 131
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Synema Genus Animalia
Synema abrahami Mello-Leitao, 1948 Species accepted name Animalia
Synema adjunctum O. P.-Cambridge, 1891 Species accepted name Animalia
Synema aequinoctiale (Taczanowski, 1872) Species accepted name Animalia
Synema affinitatum O. P.-Cambridge, 1891 Species accepted name Animalia
Synema albomaculatum Ono, 2001 Species accepted name Animalia
Synema annulipes Dahl, 1907 Species accepted name Animalia
Synema annuum (L.) Dulac Species synonym for Mercurialis annua L. Plantae
Synema bariguiensis Mello-Leitão, 1947 Species accepted name Animalia
Synema batarasa Barrion & Litsinger, 1995 Species accepted name Animalia
Synema bellum Soares, 1944 Species accepted name Animalia
Synema berlandi Lessert, 1919 Species accepted name Animalia
Synema bipunctatum (Taczanowski, 1872) Species accepted name Animalia
Synema bishopi Caporiacco, 1955 Species accepted name Animalia
Synema bourgini Millot, 1942 Species accepted name Animalia
Synema buettneri Dahl, 1907 Species accepted name Animalia
Synema camerunense Dahl, 1907 Species accepted name Animalia
Synema candicans (O. P.-Cambridge, 1876) Species accepted name Animalia
Synema caucasicum Utochkin, 1960 Species accepted name Animalia
Synema cervinum Schenkel, 1936 Species accepted name Animalia