Records found: 5
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Species accepted name Animalia
Streptopelia turtur arenicola (Hartert, 1894) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Streptopelia turtur hoggara (Geyr von Schweppenburg, 1916) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Streptopelia turtur rufescens (C. L. Brehm, 1855) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Streptopelia turtur turtur (Linnaeus, 1758) Infraspecific taxon accepted name Animalia