Records found: 4
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Scottopsyllus Genus Animalia
Scottopsyllus minor (T. Scott and A. Scott, 1895) Species accepted name Animalia
Scottopsyllus pararobertsoni Lang, 1965 Species accepted name Animalia
Scottopsyllus robertsoni (T. Scott and A. Scott, 1895) Species accepted name Animalia