Records found: 420
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Salmo orientalis McClelland, 1842 Species ambiguous synonym for Salmo trutta trutta Linnaeus, 1758 Animalia
Salmo stroemii Gmelin, 1789 Species ambiguous synonym for Salmo trutta trutta Linnaeus, 1758 Animalia
Salmo taurinus Walker, 1812 Species ambiguous synonym for Salmo trutta trutta Linnaeus, 1758 Animalia
Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Salmo trutta trutta Linnaeus, 1758 Animalia
Salmo ferox Perley, 1852 Species ambiguous synonym for Salvelinus namaycush (Walbaum, 1792) Animalia
Salmo fario profundus Fuhrmann, 1903 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Salvelinus neocomensis Freyhof & Kottelat, 2005 Animalia
Salmo cambricus Günther, 1862 Species ambiguous synonym for Salvelinus perisii (Günther, 1865) Animalia
Salmo alpinus niger Fridriksson, 1939 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Salvelinus thingvallensis (Saemundsson, 1908) Animalia
Salmo pallidus Nilsson, 1832 Species ambiguous synonym for Salvelinus umbla (Linnaeus, 1758) Animalia
Salmo salvelinus carneus Fitzinger, 1832 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Salvelinus umbla (Linnaeus, 1758) Animalia
Salmo schrankii Heckel & Kner, 1858 Species ambiguous synonym for Salvelinus umbla (Linnaeus, 1758) Animalia
Salmo tizoura Kner, 1860 Species ambiguous synonym for Serrasalmus humeralis Valenciennes, 1850 Animalia
Salmo punctatus Gronow, 1854 Species ambiguous synonym for Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Animalia
Salmo striatus Reisinger, 1830 Species ambiguous synonym for Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Animalia
Salmo clupeoides Kner, 1860 Species ambiguous synonym for Triportheus nematurus (Kner, 1858) Animalia
Salmo dentex (non Hasselquist, 1762) Species misapplied name for Alestes baremoze (Joannis, 1835) Animalia
Salmo niloticus (non Hasselquist, 1762) Species misapplied name for Alestes baremoze (Joannis, 1835) Animalia
Salmo niloticus (non Hasselquist, 1762) Species misapplied name for Alestes dentex (Linnaeus, 1758) Animalia
Salmo maraena (non Bloch, 1779) Species misapplied name for Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) Animalia
Salmo maraena media (non Hartmann, 1827) Infraspecific taxon misapplied name for Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) Animalia