Records found: 420
 
 
 
 
 
Name Rank ascending Name status Group Source database
Salmo Genus Animalia
Salmo (Korean) Infraspecific taxon common name for Oncorhynchus masou masou (Brevoort, 1856) Animalia
Salmo alpinus murta Saemundsson, 1908 Infraspecific taxon synonym for Salvelinus murta (Saemundsson, 1908) Animalia
Salmo alpinus niger Fridriksson, 1939 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Salvelinus thingvallensis (Saemundsson, 1908) Animalia
Salmo alpinus thingvallensis Saemundsson, 1908 Infraspecific taxon synonym for Salvelinus thingvallensis (Saemundsson, 1908) Animalia
Salmo clarki clarki Richardson, 1836 Infraspecific taxon synonym for Oncorhynchus clarkii clarkii (Richardson, 1836) Animalia
Salmo clarki lewisi (Girard, 1856) Infraspecific taxon synonym for Oncorhynchus clarkii clarkii (Richardson, 1836) Animalia
Salmo clarkii alpestris Dymond, 1931 Infraspecific taxon synonym for Oncorhynchus clarkii clarkii (Richardson, 1836) Animalia
Salmo clarkii clarkii Richardson, 1836 Infraspecific taxon synonym for Oncorhynchus clarkii clarkii (Richardson, 1836) Animalia
Salmo clarkii lewisi (Girard, 1856) Infraspecific taxon synonym for Oncorhynchus clarkii clarkii (Richardson, 1836) Animalia
Salmo eriox rhodanensis Fowler, 1974 Infraspecific taxon synonym for Salmo rhodanensis Fowler, 1974 Animalia
Salmo fario alba Meidinger, 1794 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Salmo labrax Pallas, 1814 Animalia
Salmo fario loensis Walbaum, 1792 Infraspecific taxon synonym for Salmo trutta trutta Linnaeus, 1758 Animalia
Salmo fario macrostigma (Duméril, 1858) Infraspecific taxon synonym for Salmo trutta macrostigma (Duméril, 1858) Animalia
Salmo fario major Walecki, 1863 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Salmo trutta trutta Linnaeus, 1758 Animalia
Salmo fario profundus Fuhrmann, 1903 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Salvelinus neocomensis Freyhof & Kottelat, 2005 Animalia
Salmo farioides zrmanjaensis Karaman, 1938 Infraspecific taxon synonym for Salmo zrmanjaensis Karaman, 1938 Animalia
Salmo faris forestensis Bloch, 1801 Infraspecific taxon synonym for Salmo trutta trutta Linnaeus, 1758 Animalia
Salmo gairdneri irideus Gibbons, 1855 Infraspecific taxon synonym for Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) Animalia
Salmo gairdneri shasta Jordan, 1894 Infraspecific taxon synonym for Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) Animalia