Records found: 42
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Plesiops Genus Animalia
Plesiops altivelis Steindachner, 1903 Species synonym for Calloplesiops altivelis (Steindachner, 1903) Animalia
Plesiops auritus Mooi, 1995 Species accepted name Animalia
Plesiops bleekeri Günther, 1861 Species synonym for Paraplesiops bleekeri (Günther, 1861) Animalia
Plesiops caeruleolineatus Rüppell, 1835 Species synonym for Plesiops coeruleolineatus Rüppell, 1835 Animalia
Plesiops cephalotaenia (non Inger, 1955) Species misapplied name for Plesiops verecundus Mooi, 1995 Animalia
Plesiops cephalotaenia Inger, 1955 Species accepted name Animalia
Plesiops coeruleolineatus (non Rüppell, 1835) Species misapplied name for Plesiops verecundus Mooi, 1995 Animalia
Plesiops coeruleolineatus Rüppell, 1835 Species accepted name Animalia
Plesiops corallicola (non Bleeker, 1853) Species misapplied name for Plesiops cephalotaenia Inger, 1955 Animalia
Plesiops corallicola (non Bleeker, 1853) Species misapplied name for Plesiops coeruleolineatus Rüppell, 1835 Animalia
Plesiops corallicola Bleeker, 1853 Species accepted name Animalia
Plesiops facicavus Mooi, 1995 Species accepted name Animalia
Plesiops genaricus Mooi & Randall, 1991 Species accepted name Animalia
Plesiops gigas Steindachner, 1883 Species synonym for Paraplesiops meleagris (Peters, 1869) Animalia
Plesiops gracilis Mooi & Randall, 1991 Species accepted name Animalia
Plesiops insularis Mooi & Randall, 1991 Species accepted name Animalia
Plesiops malalaxus Mooi, 1995 Species accepted name Animalia
Plesiops melas Bleeker, 1849 Species synonym for Plesiops coeruleolineatus Rüppell, 1835 Animalia
Plesiops meleagris Peters, 1869 Species synonym for Paraplesiops meleagris (Peters, 1869) Animalia