Records found: 122
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Olyra lancifolia Mez Species synonym for Agnesia lancifolia (Mez) Zuloaga & Judz. Plantae
Olyra lateralis (J.Presl ex Nees) Chase Species synonym for Parodiolyra lateralis (J.Presl ex Nees) Soderstr. & Zuloaga Plantae
Olyra laticeps McClelland, 1842 Species synonym for Amblyceps laticeps (McClelland, 1842) Animalia
Olyra latifolia L. Species accepted name Plantae
Olyra latifolia var. arundinacea (Kunth) Griseb. Infraspecific taxon synonym for Olyra latifolia L. Plantae
Olyra latifolia var. glabriuscula Döll Infraspecific taxon synonym for Olyra latifolia L. Plantae
Olyra latifolia var. pubescens (Raddi) Döll Infraspecific taxon synonym for Olyra latifolia L. Plantae
Olyra latifolia var. vestita Henrard Infraspecific taxon synonym for Olyra latifolia L. Plantae
Olyra latispicula Soderstr. & Zuloaga Species accepted name Plantae
Olyra longicaudata McClelland, 1842 Species accepted name Animalia
Olyra longicaudatus McClelland, 1842 Species synonym for Olyra longicaudata McClelland, 1842 Animalia
Olyra longifolia Hochst. ex Steud. Species synonym for Olyra obliquifolia Steud. Plantae
Olyra longifolia Kunth Species accepted name Plantae
Olyra longifolia var. grandifolia Döll Infraspecific taxon synonym for Olyra longifolia Kunth Plantae
Olyra longifolia var. parvifolia Döll Infraspecific taxon synonym for Olyra longifolia Kunth Plantae
Olyra loretensis Mez Species accepted name Plantae
Olyra luetzelburgii Pilg. Species synonym for Parodiolyra luetzelburgii (Pilg.) Soderstr. & Zuloaga Plantae
Olyra malmeana Ekman Species synonym for Raddiella malmeana (Ekman) Swallen Plantae
Olyra maranonensis Swallen Species accepted name Plantae
Olyra media Desv. Species synonym for Olyra latifolia L. Plantae