Records found: 70
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Nemapogon diarthrota Meyrick 1936 Species accepted name Animalia
Nemapogon echinata Gaedike 2000 Species accepted name Animalia
Nemapogon falstriella Haas 1881 Species accepted name Animalia
Nemapogon flavifrons Petersen 1959 Species accepted name Animalia
Nemapogon fungivorella Benander 1939 Species accepted name Animalia
Nemapogon fuscalbella Chrétien Species accepted name Animalia
Nemapogon geniculatella Dietz 1905 Species accepted name Animalia
Nemapogon gerasimovi Zagulajev 1961 Species accepted name Animalia
Nemapogon gliriella Heyden 1865 Species accepted name Animalia
Nemapogon granella Linnaeus 1758 Species accepted name Animalia
Nemapogon gravosaellus Petersen 1957 Species accepted name Animalia
Nemapogon heydeni Petersen 1957 Species synonym for Nemapogon inconditella Lucas 1956 Animalia
Nemapogon hispanellus Gozmány 1960 Species synonym for Nemapogon agenjoi Petersen 1959 Animalia
Nemapogon hispanica Petersen & Gaedike 1992 Species accepted name Animalia
Nemapogon hungaricus Gozmány Species accepted name Animalia
Nemapogon ibericus Zagulajev 1968 Species accepted name Animalia
Nemapogon inconditella Lucas 1956 Species accepted name Animalia
Nemapogon kabulianus Gozmány 1959 Species synonym for Nemapogon flavifrons Petersen 1959 Animalia
Nemapogon kashmirensis Robinson 1980 Species accepted name Animalia
Nemapogon kasyi Gaedike 1986 Species accepted name Animalia