Records found: 1,252
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Musca pigra Schrank, 1803 Species synonym for Xylota ignava (Panzer, 1798) Animalia
Musca contracta Geoffroy, 1785 Species synonym for Xylota segnis (Linnaeus, 1758) Animalia
Musca fucatus Harris, 1780 Species synonym for Xylota segnis (Linnaeus, 1758) Animalia
Musca maritima Scopoli, 1763 Species synonym for Xylota segnis (Linnaeus, 1758) Animalia
Musca melanochrysa Gmelin, 1790 Species synonym for Xylota segnis (Linnaeus, 1758) Animalia
Musca simulator Harris, 1780 Species synonym for Xylota semulater (Harris, 1780) Animalia
Musca longisco Harris, 1780 Species synonym for Xylota sylvarum (Linnaeus, 1758) Animalia
Musca silvarum Hoslin, 1782 Species synonym for Xylota sylvarum (Linnaeus, 1758) Animalia
Musca arcuata Fabricius, 1781 Species synonym for Xyphosia miliaria (Schrank, 1781) Animalia
Musca ochracea Ratzeburg, 1840 Species synonym for Zenillia libatrix (Panzer, 1798) Animalia
Musca obsidianus Harris, 1776 Species synonym for Zophomyia temula (Scopoli, 1763) Animalia
Musca tremula Linnaeus, 1767 Species synonym for Zophomyia temula (Scopoli, 1763) Animalia