Records found: 1,252
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database ascending
Musca subcutanea Turton, 1801 Species synonym for Euleia heraclei (Linnaeus, 1758) Animalia
Musca subpuncta Fallen, 1825 Species synonym for Helina quadrum (Fabricius, 1805) Animalia
Musca subtomentosa Gmelin, 1790 Species synonym for Sericomyia silentis (Harris, 1776) Animalia
Musca subulata (Gmelin, 1790) Species accepted name Animalia
Musca succincta Gmelin, 1790 Species synonym for Sylvicola cinctus (Fabricius, 1787) Animalia
Musca suecica (Villers, 1789) Species accepted name Animalia
Musca suffusa (Walker, 1853) Species accepted name Animalia
Musca supera Stein, 1901 Species synonym for Helina quadrum (Fabricius, 1805) Animalia
Musca supera Walker, 1853 Species synonym for Helina quadrum (Fabricius, 1805) Animalia
Musca syrphus (Meuschen, 1787) Species accepted name Animalia
Musca tahitiensis (Lichtenstein, 1796) Species accepted name Animalia
Musca taitensis Macquart, 1843 Species synonym for Musca domestica Linnaeus, 1758 Animalia
Musca taniaria Wiedemann, 1830 Species synonym for Cochliomyia macellaria (Fabricius, 1775) Animalia
Musca tarda Linnaeus, 1761 Species synonym for Scenopinus fenestralis (Linnaeus, 1758) Animalia
Musca tardigradus Harris, 1778 Species synonym for Oxycera rara (Scopoli, 1763) Animalia
Musca tau Schrank, 1781 Species synonym for Musca autumnalis De Geer, 1776 Animalia
Musca tegularia Wiedemann, 1830 Species synonym for Lucilia sericata (Meigen, 1826) Animalia
Musca temperata Walker, 1853 Species synonym for Lucilia cuprina (Wiedemann, 1830) Animalia
Musca tempestatum (Bezzi, 1908) Species accepted name Animalia
Musca tempestiva Fallen, 1817 Species accepted name Animalia