Records found: 1,252
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group ascending Source database
Musca atropos Schrank, 1776 Species synonym for Mallota florea (Linnaeus, 1758) Animalia
Musca aucta Walker, 1853 Species synonym for Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830 Animalia
Musca aurata (Linnaeus, 1764) Species accepted name Animalia
Musca aurata (Müller, 1764) Species accepted name Animalia
Musca aurata Fabricius, 1787 Species synonym for Chloromyia formosa (Scopoli, 1763) Animalia
Musca aurifacies Robineau-Desvoidy, 1830 Species synonym for Musca domestica Linnaeus, 1758 Animalia
Musca auriflua Wiedemann, 1830 Species synonym for Oxysarcodexia thornax (Walker, 1849) Animalia
Musca aurulans Robineau-Desvoidy, 1830 Species synonym for Musca domestica Linnaeus, 1758 Animalia
Musca australia Sherborn, 1922 Species synonym for Musca domestica Linnaeus, 1758 Animalia
Musca australis Boisduval, 1835 Species synonym for Calliphora albifrontalis Malloch, 1932 Animalia
Musca australis Gmelin, 1790 Species synonym for Coenomyia ferruginea (Scopoli, 1763) Animalia
Musca australis Macquart, 1843 Species synonym for Musca domestica Linnaeus, 1758 Animalia
Musca ausus Harris, 1780 Species accepted name Animalia
Musca autumnalis De Geer, 1776 Species accepted name Animalia
Musca avarus (Harris, 1780) Species accepted name Animalia
Musca avenae Bjerkander, 1781 Species synonym for Oscinella frit (Linnaeus, 1758) Animalia
Musca azurea Doleschall, 1858 Species synonym for Lucilia papuensis Macquart, 1843 Animalia
Musca bakeri Patton, 1923 Species accepted name Animalia
Musca basilaris Macquart, 1843 Species synonym for Musca domestica Linnaeus, 1758 Animalia
Musca bata Walker, 1849 Species synonym for Chrysomya megacephala (Fabricius, 1794) Animalia