Records found: 249
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group ascending Source database
Micrurus remotus ROZE 1987 Species accepted name Animalia
Micrurus renjifoi LAMAR 2003 Species accepted name Animalia
Micrurus rondonianus ROZE 1990 Species synonym for Micrurus hemprichii rondonianus ROZE & DA SILVA 1990 Animalia
Micrurus ruatanus G√úNTHER 1895 Species accepted name Animalia
Micrurus sangilensis NICEFORO MARIA 1942 Species accepted name Animalia
Micrurus schmidti LANCINI 1962 Species synonym for Micrurus putumayensis LANCINI 1962 Animalia
Micrurus scutiventris COPE 1869 Species accepted name Animalia
Micrurus silviae DI BERNARDO, BORGES-MARTINS & DA SILVA 2007 Species accepted name Animalia
Micrurus spixii WAGLER 1824 Species accepted name Animalia
Micrurus spixii obscura SCHMIDT 1943 Infraspecific taxon synonym for Micrurus spixii obscurus (JAN 1872) Animalia
Micrurus spixii obscurus (JAN 1872) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Micrurus spixii princeps (BOULENGER 1905) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Micrurus spixii spixii (WAGLER, 1824) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Micrurus spixiii Species accepted name Animalia
Micrurus spixiii martiusi (SCHMIDT 1953) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Micrurus spurelli BOULENGER 1914 Species accepted name Animalia
Micrurus steindachneri WERNER 1901 Species accepted name Animalia
Micrurus steindachneri orcesi ROZE 1967 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Micrurus steindachneri petersi ROZE 1967 Infraspecific taxon synonym for Micrurus petersi ROZE 1967 Animalia
Micrurus steindachneri steindachneri (WERNER 1901) Infraspecific taxon accepted name Animalia