Records found: 42
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Megapodius affinis Meyer, 1874 Species synonym for Megapodius reinwardt Dumont, 1823 Animalia
Scinax megapodius (Miranda-Ribeiro, 1926) Species synonym for Scinax fuscovarius (Lutz, 1925) Animalia