Records found: 36
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database ascending
Loxia Genus Animalia
Kapsa loxia Dworakowska, 1981 Species accepted name Animalia
Ormosia loxia Stary, 1983 Species accepted name Animalia
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Species accepted name Animalia
Loxia curvirostra altaiensis Sushkin, 1925 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Loxia curvirostra balearica (Homeyer, 1862) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Loxia curvirostra bendirei Ridgway, 1884 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Loxia curvirostra benti Griscom, 1937 Infraspecific taxon synonym for Loxia curvirostra bendirei Ridgway, 1884 Animalia
Loxia curvirostra corsicana Tschusi, 1912 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Loxia curvirostra curvirostra Linnaeus, 1758 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Loxia curvirostra grinnelli Griscom, 1937 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Loxia curvirostra guillemardi Madarasz, 1903 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Loxia curvirostra himalayensis Blyth, 1845 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Loxia curvirostra japonica Ridgway, 1884 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Loxia curvirostra luzoniensis Ogilvie-Grant, 1894 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Loxia curvirostra meridionalis Robinson & Kloss, 1919 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Loxia curvirostra mesamericana Griscom, 1937 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Loxia curvirostra minor (C. L. Brehm, 1846) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Loxia curvirostra poliogyna Whitaker, 1898 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Loxia curvirostra pusilla Gloger, 1833 Infraspecific taxon accepted name Animalia