Records found: 38
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Liasis Genus Animalia
Liasis albertisi DE 1917 Species synonym for Leiopython albertisii PETERS & DORIA 1878 Animalia
Liasis albertisii PETERS 1878 Species synonym for Leiopython albertisii PETERS & DORIA 1878 Animalia
Liasis amethistinus BRONGERSMA 1953 Species synonym for Morelia kinghorni STULL 1933 Animalia
Liasis amethistinus STIMSON 1969 Species synonym for Morelia amethistina SCHNEIDER 1801 Animalia
Liasis amethistinus kinghorni STULL 1933 Infraspecific taxon synonym for Morelia kinghorni STULL 1933 Animalia
Liasis amethystinus GRAY 1842 Species synonym for Morelia amethistina SCHNEIDER 1801 Animalia
Liasis amethystinus kinghorni KINGHORN 1956 Infraspecific taxon synonym for Morelia kinghorni STULL 1933 Animalia
Liasis amethystinus timoriensis PETERS 1876 Infraspecific taxon synonym for Python timoriensis PETERS 1876 Animalia
Liasis boa RAUH 2004 Species synonym for Bothrochilus boa SCHLEGEL 1837 Animalia
Liasis boeleni BRONGERSMA 1953 Species synonym for Morelia boeleni BRONGERSMA 1953 Animalia
Liasis childreni GRAY 1842 Species synonym for Antaresia childreni GRAY 1842 Animalia
Liasis childreni perthensis STULL 1932 Infraspecific taxon synonym for Antaresia perthensis STULL 1932 Animalia
Liasis clarki BARBOUR 1914 Species synonym for Morelia amethistina SCHNEIDER 1801 Animalia
Liasis cornwallisius GÜNTHER 1879 Species synonym for Liasis fuscus PETERS 1873 Animalia
Liasis corwallisius GÜNTHER 1879 Species synonym for Liasis mackloti DUMÉRIL & BIBRON 1844 Animalia
Liasis duceboracensis GÜNTHER 1879 Species synonym for Morelia amethistina SCHNEIDER 1801 Animalia
Liasis fuscus PETERS 1873 Species accepted name Animalia
Liasis fuscus PETERS 1873 Species synonym for Liasis mackloti DUMÉRIL & BIBRON 1844 Animalia
Liasis fuscus albertisii STULL 1935 Infraspecific taxon synonym for Leiopython albertisii PETERS & DORIA 1878 Animalia