Records found: 34
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Kliopsyllus Genus Animalia
Kliopsyllus arenicolus (Krishnaswamy, 1957) Species accepted name Animalia
Kliopsyllus californicus Kunz, 1981 Species accepted name Animalia
Kliopsyllus capensis (Krishnaswamy, 1957) Species accepted name Animalia
Kliopsyllus coelebs (Monard, 1935) Species accepted name Animalia
Kliopsyllus constrictus (Nicholls, 1935) Species accepted name Animalia
Kliopsyllus constrictus constrictus (Nicholls, 1935) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Kliopsyllus constrictus orotavae (Noodt, 1958) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Kliopsyllus debilis Kunz, 1981 Species accepted name Animalia
Kliopsyllus enalius Species accepted name Animalia
Kliopsyllus furcavaricatus Species accepted name Animalia
Kliopsyllus gracilis (C. B. Wilson, 1932) Species accepted name Animalia
Kliopsyllus holsaticus (Klie, 1929) Species accepted name Animalia
Kliopsyllus holsaticus holsaticus (Klie, 1929) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Kliopsyllus holsaticus longicaudatus Infraspecific taxon accepted name Animalia
Kliopsyllus holsaticus varians (Kunz, 1951) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Kliopsyllus idiotes Wells, 1967 Species accepted name Animalia
Kliopsyllus insularis Kunz, 1981 Species accepted name Animalia
Kliopsyllus laurenticus (Nicholls, 1939) Species accepted name Animalia
Kliopsyllus longifurcatus Scheibel, 1975 Species accepted name Animalia