Records found: 495
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Euphyllodromia hystrix (Saussure, 1869) Species accepted name Animalia
Eurithia hystrix (Zimin, 1957) Species accepted name Animalia
Eutrichillum hystrix (Arrow, 1931) Species accepted name Animalia
Fabriciopsis hystrix Townsend, 1914 Species accepted name Animalia
Festuca hystrix Boiss. Species accepted name Plantae
Feuilleea hystrix (A.Rich.)Kuntze Species synonym for Pithecellobium histrix (A.Rich.)Benth. Plantae
Gahnia hystrix J.M.Black Species accepted name Plantae
Galaxaura hystrix Kjellman Species accepted name Plantae
Galeolaria hystrix Morch, 1863 Species accepted name Animalia
Gelidium corneum var. hystrix J. Agardh Infraspecific taxon synonym for Gelidium spinosum var. hystrix (J. Agardh) Furnari Plantae
Gelidium hystrix Zanardini Species accepted name Plantae
Gelidium latifolium var. hystrix (J. Agardh) Hauck Infraspecific taxon synonym for Gelidium spinosum var. hystrix (J. Agardh) Furnari Plantae
Gelidium spinosum var. hystrix (J. Agardh) Furnari Infraspecific taxon accepted name Plantae
Genista hystrix Lange Species accepted name Plantae
Genista hystrix subsp. hystrix Lange Infraspecific taxon accepted name Plantae
Genista hystrix subsp. legionensis (Pau)P.E.Gibbs Infraspecific taxon accepted name Plantae
Genista polyanthos subsp. hystrix (Lange)Franco Infraspecific taxon synonym for Genista hystrix Lange Plantae
Glyptobaridia hystrix Casey , 1922 Species provisionally accepted name Animalia
Glyptobaridia hystrix Casey, T.L. , 1922 Species provisionally accepted name Animalia
Grosourdya hystrix (Blume) Rchb.f. Species synonym for Thrixspermum hystrix (Blume) Rchb.f. Plantae