Records found: 171
 
 
 
 
 
Name Rank Name status descending Group Source database
Eremias (pareremias) argus SZCZERBAK 1974 Species synonym for Eremias argus PETERS 1869 Animalia
Eremias brenchleyi ELPATEYEVSKY 1906 Species synonym for Eremias argus PETERS 1869 Animalia
Eremias (rhabderemias) fasciata BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias andersoni DAREVSKY & SZCZERBAK 1978 Animalia
Eremias (scapteira) acutirostris LANTZ 1928 Species synonym for Eremias acutirostris BOULENGER 1887 Animalia
Eremias (taenieremias) benuensis MONARD 1949 Species synonym for Acanthodactylus guineensis BOULENGER 1887 Animalia
Eremias (taenieremias) guineensis BOULENGER 1918 Species synonym for Acanthodactylus guineensis BOULENGER 1887 Animalia
Eremias guineensis BOULENGER 1887 Species synonym for Acanthodactylus guineensis BOULENGER 1887 Animalia
Anaptilora eremias Meyrick 1904 Species provisionally accepted name Animalia
Boarmia eremias Meyrick 1892 Species provisionally accepted name Animalia
Semiothisa eremias Prout 1935 Species provisionally accepted name Animalia
Eremias velox BOULENGER 1887 Species ambiguous synonym for Eremias strauchi KESSLER 1878 Animalia
Eremias velox NIKOLSKY 1905 Species ambiguous synonym for Eremias regeli NIKOLSKY 1905 Animalia
Eremias velox BOULENGER 1887 Species ambiguous synonym for Eremias persica BLANFORD 1875 Animalia
Eremias velox NIKOLSKY 1905 Species ambiguous synonym for Eremias nikolskii NIKOLSKY 1905 Animalia
Eremias yarkandensis BLANFORD 1875 Species ambiguous synonym for Eremias multiocellata GÜNTHER 1872 Animalia
Eremias yarkandensis saturata BLANFORD 1875 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Eremias multiocellata GÜNTHER 1872 Animalia
Eremias yarkandensis BLANFORD 1875 Species ambiguous synonym for Eremias buechneri BEDRIAGA 1906 Animalia
Eremias yarkandensis saturata BLANFORD 1875 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Eremias buechneri BEDRIAGA 1906 Animalia
Eremias acutirostris BOULENGER 1887 Species accepted name Animalia
Eremias afghanistanica BÖHME & SCERBAK 1991 Species accepted name Animalia