Records found: 171
 
 
 
 
 
Name Rank Name status descending Group Source database
Eremias gracilis EICHWALD 1851 Species synonym for Eremias velox Pallas 1771 Animalia
Eremias scripta ZARUDNY 1895 Species synonym for Eremias velox Pallas 1771 Animalia
Eremias variabilis DE 1865 Species synonym for Eremias velox Pallas 1771 Animalia
Eremias velox suphani BASOGLU 1968 Infraspecific taxon synonym for Eremias suphani BASOGLU & HELLMICH 1968 Animalia
Eremias velox persica BOETTGER 1886 Infraspecific taxon synonym for Eremias strauchi KESSLER 1878 Animalia
Eremias velox strauchi EDRIAGA 1912 Infraspecific taxon synonym for Eremias strauchi KESSLER 1878 Animalia
Eremias (rhabderemias) scripta LANTZ 1928 Species synonym for Eremias scripta STRAUCH 1867 Animalia
Eremias bedriagai NIKOLSKY 1911 Species synonym for Eremias regeli NIKOLSKY 1905 Animalia
Eremias pleskei BEDRIAGA 1907 Species synonym for Eremias regeli NIKOLSKY 1905 Animalia
Podarces (eremias) quadrifrons STRAUCH 1876 Species synonym for Eremias quadrifrons STRAUCH 1876 Animalia
Podarces (eremias) brachydactyla STRAUCH 1876 Species synonym for Eremias przewalskii STRAUCH 1876 Animalia
Podarces (eremias) kessleri STRAUCH 1876 Species synonym for Eremias przewalskii STRAUCH 1876 Animalia
Podarces (eremias) przewalskii STRAUCH 1876 Species synonym for Eremias przewalskii STRAUCH 1876 Animalia
Eremias (rhabderemias) pleskei BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias pleskei NIKOLSKY 1905 Animalia
Eremias fasciata pleskei BEDRIAGA 1905 Infraspecific taxon synonym for Eremias pleskei NIKOLSKY 1905 Animalia
Eremias velox KESSLER 1878 Species synonym for Eremias pleskei NIKOLSKY 1905 Animalia
Eremias fasciata NIKOLSKY 1900 Species synonym for Eremias persica BLANFORD 1875 Animalia
Eremias velox persa WERNER 1938 Infraspecific taxon synonym for Eremias persica BLANFORD 1875 Animalia
Eremias velox persica SMITH 1935 Infraspecific taxon synonym for Eremias persica BLANFORD 1875 Animalia
Eremias velox pesicus PROCTER 1921 Infraspecific taxon synonym for Eremias persica BLANFORD 1875 Animalia