Records found: 171
 
 
 
 
 
Name Rank descending Name status Group Source database
Eremias olivieri DEKEYSER 1956 Species synonym for Mesalina olivieri AUDOUIN 1829 Animalia
Eremias pardalis DUMÉRIL 1839 Species synonym for Mesalina guttulata LICHTENSTEIN 1823 Animalia
Eremias pardaloides BOULENGER 1887 Species synonym for Mesalina guttulata LICHTENSTEIN 1823 Animalia
Eremias pasteuri BONS 1960 Species synonym for Mesalina pasteuri BONS 1960 Animalia
Eremias persica BLANFORD 1875 Species accepted name Animalia
Eremias pleskei NIKOLSKY 1905 Species accepted name Animalia
Eremias pleskei BEDRIAGA 1907 Species synonym for Eremias regeli NIKOLSKY 1905 Animalia
Eremias przewalskii STRAUCH 1876 Species accepted name Animalia
Eremias quadrifrons STRAUCH 1876 Species accepted name Animalia
Eremias regeli NIKOLSKY 1905 Species accepted name Animalia
Eremias revoili VAILLANT 1882 Species synonym for Latastia longicaudata revoili (VAILLANT, 1882) Animalia
Eremias rubropunctata DUMÉRIL 1839 Species synonym for Mesalina rubropunctata LICHTENSTEIN 1823 Animalia
Eremias rugiceps PETERS 1878 Species synonym for Heliobolus spekii GÜNTHER 1872 Animalia
Eremias savagei GANS 1965 Species synonym for Pseuderemias savagei GANS, LAURENT & PANDIT 1965 Animalia
Eremias scripta ZARUDNY 1895 Species synonym for Eremias velox Pallas 1771 Animalia
Eremias scripta STRAUCH 1867 Species accepted name Animalia
Eremias serripes PETERS 1870 Species synonym for Meroles reticulatus BOCAGE 1867 Animalia
Eremias sextaeniata BOULENGER 1895 Species synonym for Heliobolus spekii sextaeniata (STEJNEGER, 1894) Animalia
Eremias siebenrocki TORNIER 1905 Species synonym for Latastia siebenrocki TORNIER 1905 Animalia
Eremias smithii BOULENGER 1895 Species synonym for Pseuderemias smithii BOULENGER 1895 Animalia