Records found: 171
 
 
 
 
 
Name Rank ascending Name status Group Source database
Eremias (rhabderemias) lineolata BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias lineolata NIKOLSKY 1897 Animalia
Eremias (rhabderemias) pleskei BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias pleskei NIKOLSKY 1905 Animalia
Eremias (rhabderemias) scripta LANTZ 1928 Species synonym for Eremias scripta STRAUCH 1867 Animalia
Eremias (rhabderemias) vermiculata BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias vermiculata BLANFORD 1875 Animalia
Eremias (scapteira) acutirostris LANTZ 1928 Species synonym for Eremias acutirostris BOULENGER 1887 Animalia
Eremias (scapteira) aporosceles KHAN 2002 Species synonym for Scapteira aporosceles ALCOCK & FINN 1896 Animalia
Eremias (scapteira) grammica LANTZ 1928 Species synonym for Eremias grammica LICHTENSTEIN 1823 Animalia
Eremias (taenieremias) benuensis MONARD 1949 Species synonym for Acanthodactylus guineensis BOULENGER 1887 Animalia
Eremias (taenieremias) guineensis BOULENGER 1918 Species synonym for Acanthodactylus guineensis BOULENGER 1887 Animalia
Eremias acutirostris BOULENGER 1887 Species accepted name Animalia
Eremias adramitana BOULENGER 1917 Species synonym for Mesalina adramitana BOULENGER 1917 Animalia
Eremias afghanistanica BÖHME & SCERBAK 1991 Species accepted name Animalia
Eremias andersoni DAREVSKY & SZCZERBAK 1978 Species accepted name Animalia
Eremias aporosceles SMITH 1935 Species synonym for Scapteira aporosceles ALCOCK & FINN 1896 Animalia
Eremias argus PETERS 1869 Species accepted name Animalia
Eremias arguta BEDRIAGA 1912 Species synonym for Eremias arguta potanini BEDRIAGA 1912 Animalia
Eremias arguta Pallas 1773 Species accepted name Animalia
Eremias aria ANDERSON & LEVITON 1967 Species accepted name Animalia
Eremias barbouri SCHMIDT 1925 Species synonym for Eremias argus barbouri SCHMIDT 1925 Animalia
Eremias bedriagai NIKOLSKY 1911 Species synonym for Eremias regeli NIKOLSKY 1905 Animalia