Records found: 171
 
 
 
 
 
Name descending Rank Name status Group Source database
Eremias pleskei NIKOLSKY 1905 Species accepted name Animalia
Eremias pleskei BEDRIAGA 1907 Species synonym for Eremias regeli NIKOLSKY 1905 Animalia
Eremias persica BLANFORD 1875 Species accepted name Animalia
Eremias pasteuri BONS 1960 Species synonym for Mesalina pasteuri BONS 1960 Animalia
Eremias pardaloides BOULENGER 1887 Species synonym for Mesalina guttulata LICHTENSTEIN 1823 Animalia
Eremias pardalis DUMÉRIL 1839 Species synonym for Mesalina guttulata LICHTENSTEIN 1823 Animalia
Eremias olivieri simoni BONS 1959 Infraspecific taxon synonym for Mesalina simoni BOETTGER 1881 Animalia
Eremias olivieri DEKEYSER 1956 Species synonym for Mesalina olivieri AUDOUIN 1829 Animalia
Eremias nitida garambensis SCHMIDT 1919 Infraspecific taxon synonym for Heliobolus nitida garambensis (Schmidt, 1919) Animalia
Eremias nitida GÜNTHER 1872 Species synonym for Heliobolus nitida GÜNTHER 1872 Animalia
Eremias nikolskii NIKOLSKY 1905 Species accepted name Animalia
Eremias nigrolateralis RASTEGAR-POUYANI & NILSON 1998 Species accepted name Animalia
Eremias nigrocellata NIKOLSKY 1896 Species accepted name Animalia
Eremias neumanni TORNIER 1905 Species synonym for Heliobolus neumanni TORNIER 1905 Animalia
Eremias namaquensis DUMÉRIL 1839 Species synonym for Pedioplanis namaquensis DUMÉRIL & BIBRON 1839 Animalia
Eremias multiocellata yarkandensis Blanford, 1875 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias multiocellata szczerbaki JERIOMTSCHENKO, PANFILOW & ZARI-NENKO, 1992 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias multiocellata stummeri WETTSTEIN, 1940 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias multiocellata multiocellata Günther, 1872 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias multiocellata kozlowi BEDRIAGA, 1907 Infraspecific taxon accepted name Animalia