Records found: 171
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Eremias variabilis DE 1865 Species synonym for Eremias velox Pallas 1771 Animalia
Eremias variabilis WIEGMANN 1834 Species synonym for Eremias arguta Pallas 1773 Animalia
Eremias velox BOULENGER 1887 Species ambiguous synonym for Eremias persica BLANFORD 1875 Animalia
Eremias velox BOULENGER 1887 Species ambiguous synonym for Eremias strauchi KESSLER 1878 Animalia
Eremias velox KESSLER 1878 Species synonym for Eremias pleskei NIKOLSKY 1905 Animalia
Eremias velox NIKOLSKY 1905 Species ambiguous synonym for Eremias nikolskii NIKOLSKY 1905 Animalia
Eremias velox NIKOLSKY 1905 Species ambiguous synonym for Eremias regeli NIKOLSKY 1905 Animalia
Eremias velox Pallas 1771 Species accepted name Animalia
Eremias velox caucasia LANTZ, 1928 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias velox caucasica ROITBERG 2000 Infraspecific taxon synonym for Eremias velox caucasia LANTZ, 1928 Animalia
Eremias velox persa WERNER 1938 Infraspecific taxon synonym for Eremias persica BLANFORD 1875 Animalia
Eremias velox persica BOETTGER 1886 Infraspecific taxon synonym for Eremias strauchi KESSLER 1878 Animalia
Eremias velox persica SMITH 1935 Infraspecific taxon synonym for Eremias persica BLANFORD 1875 Animalia
Eremias velox pesicus PROCTER 1921 Infraspecific taxon synonym for Eremias persica BLANFORD 1875 Animalia
Eremias velox roborowskii BEDRIAGA, 1912 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias velox strauchi EDRIAGA 1912 Infraspecific taxon synonym for Eremias strauchi KESSLER 1878 Animalia
Eremias velox stummeri WETTSTEIN 1940 Infraspecific taxon synonym for Eremias multiocellata G√úNTHER 1872 Animalia
Eremias velox suphani BASOGLU 1968 Infraspecific taxon synonym for Eremias suphani BASOGLU & HELLMICH 1968 Animalia
Eremias velox velox (Pallas, 1771) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias vermiculata BLANFORD 1875 Species accepted name Animalia