Records found: 171
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Eremias scripta STRAUCH 1867 Species accepted name Animalia
Eremias scripta ZARUDNY 1895 Species synonym for Eremias velox Pallas 1771 Animalia
Eremias scripta lasdini (ZAREWSKIJ, 1918) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias scripta pherganensis SCHTSCHERBAK & WASHETKO, 1973 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias scripta scripta (STRAUCH, 1867) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias serripes PETERS 1870 Species synonym for Meroles reticulatus BOCAGE 1867 Animalia
Eremias sextaeniata BOULENGER 1895 Species synonym for Heliobolus spekii sextaeniata (STEJNEGER, 1894) Animalia
Eremias siebenrocki TORNIER 1905 Species synonym for Latastia siebenrocki TORNIER 1905 Animalia
Eremias smithii BOULENGER 1895 Species synonym for Pseuderemias smithii BOULENGER 1895 Animalia
Eremias speckii STERNFELD 1912 Species synonym for Heliobolus spekii GÜNTHER 1872 Animalia
Eremias spekii GÜNTHER 1872 Species synonym for Heliobolus spekii GÜNTHER 1872 Animalia
Eremias spekii sextaeniata PARKER 1932 Infraspecific taxon synonym for Heliobolus spekii sextaeniata (STEJNEGER, 1894) Animalia
Eremias strauchi KESSLER 1878 Species accepted name Animalia
Eremias strauchi kopetdaghica SCHTSCHERBAK, 1972 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias strauchi strauchi KESSLER, 1878 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias suborbitalis PETERS 1869 Species synonym for Meroles suborbitalis PETERS 1869 Animalia
Eremias suphani BASOGLU & HELLMICH 1968 Species accepted name Animalia
Eremias transcaspica NIKOLSKY 1905 Species synonym for Eremias intermedia STRAUCH 1876 Animalia
Eremias undata DUMÉRIL 1839 Species synonym for Pedioplanis undata SMITH 1838 Animalia
Eremias undata inornata DAAN 1966 Infraspecific taxon synonym for Pedioplanis inornata ROUX 1907 Animalia