Records found: 171
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Eremias knoxii DUMÉRIL 1839 Species synonym for Meroles knoxii MILNE-EDWARDS 1829 Animalia
Eremias lalezharica MORAVEC 1994 Species accepted name Animalia
Eremias lineolata NIKOLSKY 1897 Species accepted name Animalia
Eremias lineoocellata DUMÉRIL 1839 Species synonym for Pedioplanis lineoocellata DUMÉRIL & BIBRON 1839 Animalia
Eremias lugubris DUMÉRIL 1839 Species synonym for Heliobolus lugubris SMITH 1838 Animalia
Eremias martini BOULENGER 1897 Species synonym for Mesalina martini BOULENGER 1897 Animalia
Eremias montanus RASTEGAR-POUYANI & RASTEGAR-POUYANI 2001 Species accepted name Animalia
Eremias mucronata BOULENGER 1895 Species synonym for Pseuderemias mucronata BLANFORD 1870 Animalia
Eremias multiocellata CHERNOV 1935 Species synonym for Eremias nikolskii NIKOLSKY 1905 Animalia
Eremias multiocellata GÜNTHER 1872 Species accepted name Animalia
Eremias multiocellata bannikowi SCHTSCHERBAK, 1973 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias multiocellata kozlowi BEDRIAGA, 1907 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias multiocellata multiocellata Günther, 1872 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias multiocellata stummeri WETTSTEIN, 1940 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias multiocellata szczerbaki JERIOMTSCHENKO, PANFILOW & ZARI-NENKO, 1992 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias multiocellata yarkandensis Blanford, 1875 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias namaquensis DUMÉRIL 1839 Species synonym for Pedioplanis namaquensis DUMÉRIL & BIBRON 1839 Animalia
Eremias neumanni TORNIER 1905 Species synonym for Heliobolus neumanni TORNIER 1905 Animalia
Eremias nigrocellata NIKOLSKY 1896 Species accepted name Animalia
Eremias nigrolateralis RASTEGAR-POUYANI & NILSON 1998 Species accepted name Animalia