Records found: 171
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Eremias aria ANDERSON & LEVITON 1967 Species accepted name Animalia
Eremias barbouri SCHMIDT 1925 Species synonym for Eremias argus barbouri SCHMIDT 1925 Animalia
Eremias bedriagai NIKOLSKY 1911 Species synonym for Eremias regeli NIKOLSKY 1905 Animalia
Eremias benguelensis BOCAGE 1867 Species synonym for Pedioplanis benguelensis BOCAGE 1867 Animalia
Eremias bernoullii SCHENKEL 1901 Species synonym for Mesalina brevirostris BLANFORD 1874 Animalia
Eremias brenchleyi ELPATEYEVSKY 1906 Species synonym for Eremias argus PETERS 1869 Animalia
Eremias brenchleyi GÜNTHER 1872 Species accepted name Animalia
Eremias brenchleyi GÜNTHER 1872 Species synonym for Eremias brenchleyi GÜNTHER 1872 Animalia
Eremias brenchltyi LI 2003 Species synonym for Eremias brenchleyi GÜNTHER 1872 Animalia
Eremias brenneri PETERS 1869 Species synonym for Pseuderemias brenneri PETERS 1869 Animalia
Eremias brenneri striatus PETERS 1874 Infraspecific taxon synonym for Pseuderemias striatus PETERS 1874 Animalia
Eremias breviceps STERNFELD 1911 Species synonym for Pedioplanis breviceps STERNFELD 1911 Animalia
Eremias brevirostris BOULENGER 1887 Species synonym for Mesalina brevirostris BLANFORD 1874 Animalia
Eremias brevirostris brevirostris HAAS 1969 Infraspecific taxon synonym for Mesalina brevirostris BLANFORD 1874 Animalia
Eremias buechneri BEDRIAGA 1906 Species accepted name Animalia
Eremias burchelli DUMÉRIL 1839 Species synonym for Pedioplanis burchelli DUMÉRIL & BIBRON 1839 Animalia
Eremias capensis DUMÉRIL 1839 Species synonym for Meroles ctenodactylus SMITH 1838 Animalia
Eremias coeruleoocellata DUMÉRIL 1839 Species synonym for Eremias velox Pallas 1771 Animalia
Eremias dorsalis DUMÉRIL 1839 Species synonym for Heliobolus lugubris SMITH 1838 Animalia
Eremias ercolinii LANZA 1975 Species synonym for Mesalina ercolinii LANZA & POGGESI 1975 Animalia