Records found: 171
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Eremias (scapteira) aporosceles KHAN 2002 Species synonym for Scapteira aporosceles ALCOCK & FINN 1896 Animalia
Eremias (scapteira) grammica LANTZ 1928 Species synonym for Eremias grammica LICHTENSTEIN 1823 Animalia
Eremias (taenieremias) benuensis MONARD 1949 Species synonym for Acanthodactylus guineensis BOULENGER 1887 Animalia
Eremias (taenieremias) guineensis BOULENGER 1918 Species synonym for Acanthodactylus guineensis BOULENGER 1887 Animalia
Eremias acutirostris BOULENGER 1887 Species accepted name Animalia
Eremias adramitana BOULENGER 1917 Species synonym for Mesalina adramitana BOULENGER 1917 Animalia
Eremias afghanistanica BÖHME & SCERBAK 1991 Species accepted name Animalia
Eremias andersoni DAREVSKY & SZCZERBAK 1978 Species accepted name Animalia
Eremias aporosceles SMITH 1935 Species synonym for Scapteira aporosceles ALCOCK & FINN 1896 Animalia
Eremias argus PETERS 1869 Species accepted name Animalia
Eremias argus argus PETERS 1869 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias argus barbouri SCHMIDT 1925 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias arguta BEDRIAGA 1912 Species synonym for Eremias arguta potanini BEDRIAGA 1912 Animalia
Eremias arguta Pallas 1773 Species accepted name Animalia
Eremias arguta arguta (PALLAS 1773) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias arguta darevskii TSARUK 1986 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias arguta deserti (GMELIN 1789) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias arguta potanini BEDRIAGA 1912 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias arguta transcaucasica DAREWSKIJ 1953 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eremias arguta uzbekistanica TSCHERNOW 1934 Infraspecific taxon accepted name Animalia