Records found: 171
 
 
 
 
 
Name descending Rank Name status Group Source database
Eremias (ommateremias) nigrocellata BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias nigrocellata NIKOLSKY 1896 Animalia
Eremias (ommateremias) intermedia BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias intermedia STRAUCH 1876 Animalia
Eremias (ommateremias) aria BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias aria ANDERSON & LEVITON 1967 Animalia
Eremias (mesalina) watsonana STOLICZKA 1872 Species synonym for Mesalina watsonana STOLICZKA 1872 Animalia
Eremias (mesalina) balfouri BLANFORD 1881 Species synonym for Mesalina balfouri BLANFORD 1881 Animalia
Eremias (eremias) nigrolateralis RASTEGARPOUYANI 1998 Species synonym for Eremias nigrolateralis RASTEGAR-POUYANI & NILSON 1998 Animalia
Eremias (eremias) montanus RASTEGARPOUYANI 2001 Species synonym for Eremias montanus RASTEGAR-POUYANI & RASTEGAR-POUYANI 2001 Animalia
Eremias (eremias) lalezharica MORAVEC 1994 Species synonym for Eremias lalezharica MORAVEC 1994 Animalia
Eremias Genus Animalia
Boarmia eremias Meyrick 1892 Species provisionally accepted name Animalia
Anaptilora eremias Meyrick 1904 Species provisionally accepted name Animalia