Records found: 171
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Eremias velox BOULENGER 1887 Species ambiguous synonym for Eremias strauchi KESSLER 1878 Animalia
Anaptilora eremias Meyrick 1904 Species provisionally accepted name Animalia
Boarmia eremias Meyrick 1892 Species provisionally accepted name Animalia
Semiothisa eremias Prout 1935 Species provisionally accepted name Animalia
Eremias (taenieremias) benuensis MONARD 1949 Species synonym for Acanthodactylus guineensis BOULENGER 1887 Animalia
Eremias (taenieremias) guineensis BOULENGER 1918 Species synonym for Acanthodactylus guineensis BOULENGER 1887 Animalia
Eremias guineensis BOULENGER 1887 Species synonym for Acanthodactylus guineensis BOULENGER 1887 Animalia
Eremias (scapteira) acutirostris LANTZ 1928 Species synonym for Eremias acutirostris BOULENGER 1887 Animalia
Eremias (rhabderemias) fasciata BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias andersoni DAREVSKY & SZCZERBAK 1978 Animalia
Eremias (pareremias) argus SZCZERBAK 1974 Species synonym for Eremias argus PETERS 1869 Animalia
Eremias brenchleyi ELPATEYEVSKY 1906 Species synonym for Eremias argus PETERS 1869 Animalia
Eremias variabilis WIEGMANN 1834 Species synonym for Eremias arguta Pallas 1773 Animalia
Eremias (ommateremias) aria BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias aria ANDERSON & LEVITON 1967 Animalia
Eremias (pareremias) brenchleyi SZCZERBAK 1974 Species synonym for Eremias brenchleyi GÜNTHER 1872 Animalia
Eremias brenchleyi GÜNTHER 1872 Species synonym for Eremias brenchleyi GÜNTHER 1872 Animalia
Eremias brenchltyi LI 2003 Species synonym for Eremias brenchleyi GÜNTHER 1872 Animalia
Eremias (rhabderemias) fasciata LANTZ 1928 Species synonym for Eremias fasciata BLANFORD 1874 Animalia
Eremias (scapteira) grammica LANTZ 1928 Species synonym for Eremias grammica LICHTENSTEIN 1823 Animalia
Eremias (ommateremias) intermedia BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias intermedia STRAUCH 1876 Animalia
Eremias intermedius BOGDANOV 1882 Species synonym for Eremias intermedia STRAUCH 1876 Animalia