Records found: 347
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Epinephelus clippertonensis Allen & Robertson, 1999 Species accepted name Animalia
Epinephelus coeruleopunctatus (Bloch, 1790) Species accepted name Animalia
Epinephelus coiodes (Hamilton, 1822) Species synonym for Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) Animalia
Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) Species accepted name Animalia
Epinephelus cometae Tanaka, 1927 Species synonym for Epinephelus morrhua (Valenciennes, 1833) Animalia
Epinephelus compressus (non Postel, Fourmanoir & Guézé, 1964) Species misapplied name for Hyporthodus septemfasciatus (Thunberg, 1793) Animalia
Epinephelus compressus Postel, Fourmanoir & Guézé, 1963 Species synonym for Hyporthodus octofasciatus (Griffin, 1926) Animalia
Epinephelus coralicola (Valenciennes, 1828) Species synonym for Epinephelus corallicola (Valenciennes, 1828) Animalia
Epinephelus corallicola (non Valenciennes, 1828) Species misapplied name for Anyperodon leucogrammicus (Valenciennes, 1828) Animalia
Epinephelus corallicola (non Valenciennes, 1828) Species misapplied name for Epinephelus howlandi (Günther, 1873) Animalia
Epinephelus corallicola (Valenciennes, 1828) Species accepted name Animalia
Epinephelus costae (Steindachner, 1878) Species accepted name Animalia
Epinephelus craspedurus Jordan & Richardson, 1910 Species synonym for Epinephelus areolatus (Forsskål, 1775) Animalia
Epinephelus cruentatus (Lacepède, 1802) Species synonym for Cephalopholis cruentata (Lacepède, 1802) Animalia
Epinephelus cubanus Poey, 1865 Species synonym for Epinephelus guttatus (Linnaeus, 1758) Animalia
Epinephelus cuvieri Bleeker, 1875 Species synonym for Mycteroperca acutirostris (Valenciennes, 1828) Animalia
Epinephelus cyanopodus (Richardson, 1846) Species accepted name Animalia
Epinephelus cyanostigrna (Valenciennes, 1828) Species synonym for Cephalopholis cyanostigma (Valenciennes, 1828) Animalia
Epinephelus cylindricus Postel, 1965 Species synonym for Epinephelus malabaricus (Bloch & Schneider, 1801) Animalia
Epinephelus daemelii (Günther, 1876) Species accepted name Animalia