Records found: 347
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Epinephelus magniscutis Postel, Fourmanoir & Guézé, 1963 Species synonym for Epinephelus magniscuttis Postel, Fourmanoir & Guézé, 1963 Animalia
Epinephelus magniscuttis (non Postel, Fourmanoir & Guézé, 1963) Species misapplied name for Epinephelus epistictus (Temminck & Schlegel, 1842) Animalia
Epinephelus magniscuttis Postel, Fourmanoir & Guézé, 1963 Species accepted name Animalia
Epinephelus malabaricus (Bloch & Schneider, 1801) Species accepted name Animalia
Epinephelus malabaricus (non Bloch & Schneider, 1801) Species misapplied name for Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) Animalia
Epinephelus malabrica (Bloch & Schneider, 1801) Species synonym for Epinephelus malabaricus (Bloch & Schneider, 1801) Animalia
Epinephelus marginalis Bloch, 1793 Species synonym for Epinephelus fasciatus (Forsskål, 1775) Animalia
Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) Species accepted name Animalia
Epinephelus matterni Fowler, 1918 Species synonym for Epinephelus rivulatus (Valenciennes, 1830) Animalia
Epinephelus mauritianus Baissac, 1962 Species synonym for Epinephelus retouti Bleeker, 1868 Animalia
Epinephelus megachir (non Richardson, 1846) Species misapplied name for Epinephelus macrospilos (Bleeker, 1855) Animalia
Epinephelus megachir (non Richardson, 1846) Species misapplied name for Epinephelus merra Bloch, 1793 Animalia
Epinephelus megachir (non Richardson, 1846) Species misapplied name for Epinephelus tauvina (Forsskål, 1775) Animalia
Epinephelus megachir (Richardson, 1846) Species synonym for Epinephelus quoyanus (Valenciennes, 1830) Animalia
Epinephelus melanostigma Schultz, 1953 Species accepted name Animalia
Epinephelus merra (non Bloch, 1793) Species misapplied name for Epinephelus hexagonatus (Forster, 1801) Animalia
Epinephelus merra (non Bloch, 1793) Species misapplied name for Epinephelus quoyanus (Valenciennes, 1830) Animalia
Epinephelus merra Bloch, 1793 Species accepted name Animalia
Epinephelus microdon (Bleeker, 1856) Species synonym for Epinephelus polyphekadion (Bleeker, 1849) Animalia
Epinephelus microprion (Bleeker, 1852) Species synonym for Cephalopholis microprion (Bleeker, 1852) Animalia