Records found: 10
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Eira barbara (Linnaeus, 1758) Species accepted name Animalia
Eira barbara barbara (Linnaeus, 1758) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eira barbara biologiae (Thomas, 1900) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eira barbara inserta (J. A. Allen, 1908) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eira barbara madeirensis (Lönnberg, 1913) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eira barbara peruana (Tschudi, 1844) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eira barbara poliocephala (Traill, 1821) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eira barbara senex (Thomas, 1900) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eira barbara senilis (J. A. Allen, 1913) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Eira barbara sinuensis (Humboldt, 1812) Infraspecific taxon accepted name Animalia