Records found: 4
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg, 1833) Species accepted name Animalia
Dendrocopos syriacus milleri Zarudny, 1909 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Dendrocopos syriacus syriacus (Hemprich & Ehrenberg, 1833) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Dendrocopos syriacus transcaucasicus Buturlin, 1910 Infraspecific taxon accepted name Animalia