Records found: 55
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Corythucha Genus Animalia
Corythucha aesculi Osborn and Drake, 1916 Species accepted name Animalia
Corythucha arcuata (Say, 1832) Species accepted name Animalia
Corythucha associata Osborn and Drake, 1916 Species accepted name Animalia
Corythucha baccharidis Drake, 1922 Species accepted name Animalia
Corythucha bellula Gibson, 1918 Species accepted name Animalia
Corythucha brunnea Gibson, 1918 Species accepted name Animalia
Corythucha bulbosa Osborn and Drake, 1916 Species accepted name Animalia
Corythucha caelata Uhler, 1884 Species accepted name Animalia
Corythucha caryae Bailey, 1951 Species accepted name Animalia
Corythucha celtidis Osborn and Drake, 1916 Species accepted name Animalia
Corythucha celtidis celtidis Osborn and Drake, 1916 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Corythucha celtidis mississippiensis Drake, 1925 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Corythucha cerasi Drake, 1948 Species accepted name Animalia
Corythucha championi Drake and Cobben, 1960 Species accepted name Animalia
Corythucha ciliata (Say, 1832) Species accepted name Animalia
Corythucha confraterna Gibson, 1918 Species accepted name Animalia
Corythucha coryli Osborn and Drake, 1917 Species accepted name Animalia
Corythucha cydoniae (Fitch, 1861) Species accepted name Animalia
Corythucha distincta Osborn and Drake, 1916 Species accepted name Animalia