Records found: 283
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group ascending Source database
Clupea argyrotaeniata Bleeker, 1849 Species synonym for Spratelloides gracilis (Temminck & Schlegel, 1846) Animalia
Clupea atherinoides (non Linnaeus, 1766) Species misapplied name for Spratelloides delicatulus (Bennett, 1832) Animalia
Clupea atherinoides Linnaeus, 1766 Species synonym for Pterengraulis atherinoides (Linnaeus, 1766) Animalia
Clupea atlanticus Schnakenbeck, 1931 Species synonym for Clupea harengus Linnaeus, 1758 Animalia
Clupea atricauda Günther, 1868 Species synonym for Sardinella atricauda (Günther, 1868) Animalia
Clupea aurea (non Steindachner) Species misapplied name for Ethmalosa fimbriata (Bowdich, 1825) Animalia
Clupea aurovittata Swainson, 1838 Species synonym for Sardinella aurita Valenciennes, 1847 Animalia
Clupea baelama Forsskål, 1775 Species synonym for Thryssa baelama (Forsskål, 1775) Animalia
Clupea bassensis McCulloch, 1911 Species synonym for Sprattus novaehollandiae (Valenciennes, 1847) Animalia
Clupea bentincki Norman, 1936 Species synonym for Strangomera bentincki (Norman, 1936) Animalia
Clupea bentincki cuga de Buen, 1958 Infraspecific taxon synonym for Strangomera bentincki (Norman, 1936) Animalia
Clupea borealis Schnakenbeck, 1931 Species ambiguous synonym for Clupea harengus Linnaeus, 1758 Animalia
Clupea brachysoma (Bleeker, 1852) Species synonym for Sardinella brachysoma Bleeker, 1852 Animalia
Clupea brasiliensis Bloch & Schneider, 1801 Species synonym for Albula vulpes (Linnaeus, 1758) Animalia
Clupea brasiliensis Steindachner, 1879 Species ambiguous synonym for Sardinella janeiro (Eigenmann, 1894) Animalia
Clupea britannicus Schnakenbeck, 1931 Species synonym for Clupea harengus Linnaeus, 1758 Animalia
Clupea bulan (Bleeker, 1849) Species synonym for Sardinella albella (Valenciennes, 1847) Animalia
Clupea bulleri Regan, 1904 Species synonym for Opisthonema bulleri (Regan, 1904) Animalia
Clupea caerulea Mitchill, 1815 Species synonym for Sardinops sagax (Jenyns, 1842) Animalia
Clupea caeruleovittata Richardson, 1846 Species synonym for Sardinella aurita Valenciennes, 1847 Animalia