Records found: 7
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Artemesia Genus Animalia
Artemesia brevinaris Nobili, 1901 Species synonym for Artemesia longinaris Bate, 1888 Animalia
Artemesia longinaris Bate, 1888 Species accepted name Animalia
Artemesia talismani Bouvier, 1905 Species synonym for Penaeopsis serrata Bate, 1881 Animalia
Anthrax artemesia Marston, 1963 Species accepted name Animalia
Dynamine artemesia Fabricius 1793 Species provisionally accepted name Animalia
Leucopis artemesia Tanasijtshuk, 1986 Species accepted name Animalia