Records found: 6
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group ascending Source database
Aiptasia mutabilis (Gravenhorst 1831) Species synonym for Aiptasia mutabilis (Gravenhorst, 1831) Animalia
Aiptasia mutabilis (Gravenhorst) Species ambiguous synonym for Aiptasia mutabilis (Gravenhorst, 1831) Animalia
Aiptasia mutabilis (Gravenhorst, 1831) Species accepted name Animalia
Aiptasia mutabilis (J. L. Chr. Gravenhorst, 1831) Species synonym for Aiptasia mutabilis (Gravenhorst, 1831) Animalia
Aiptasia mutabilis Grav. Species synonym for Aiptasia mutabilis (Gravenhorst, 1831) Animalia
Aiptasia mutabilis Gravenhorst Species synonym for Aiptasia mutabilis (Gravenhorst, 1831) Animalia