Records found: 16
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Agonostomus Genus Animalia
Agonostomus catalai (non Pellegrin, 1932) Species misapplied name for Agonostomus telfairii Bennett, 1832 Animalia
Agonostomus catalai Pellegrin, 1932 Species accepted name Animalia
Agonostomus dobuloides (Valenciennes, 1836) Species synonym for Agonostomus telfairii Bennett, 1832 Animalia
Agonostomus forsteri (Valenciennes, 1836) Species synonym for Aldrichetta forsteri (Valenciennes, 1836) Animalia
Agonostomus globuloides (Valenciennes, 1836) Species synonym for Agonostomus telfairii Bennett, 1832 Animalia
Agonostomus hancocki Seale, 1932 Species synonym for Agonostomus monticola (Bancroft, 1834) Animalia
Agonostomus macracanthus Regan, 1907 Species synonym for Agonostomus monticola (Bancroft, 1834) Animalia
Agonostomus microps G√ľnther, 1861 Species synonym for Agonostomus monticola (Bancroft, 1834) Animalia
Agonostomus monitcola (Bancroft, 1834) Species synonym for Agonostomus monticola (Bancroft, 1834) Animalia
Agonostomus monticola (Bancroft, 1834) Species accepted name Animalia
Agonostomus salvini Regan, 1907 Species synonym for Agonostomus monticola (Bancroft, 1834) Animalia
Agonostomus telfairi Bennett, 1832 Species synonym for Agonostomus telfairii Bennett, 1832 Animalia
Agonostomus telfairi catalai Pellegrin, 1932 Infraspecific taxon synonym for Agonostomus catalai Pellegrin, 1932 Animalia
Agonostomus telfairii Bennett, 1832 Species accepted name Animalia
Agonostomus telfairii catalai (non Pellegrin, 1932) Infraspecific taxon misapplied name for Agonostomus telfairii Bennett, 1832 Animalia