Records found: 7
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Acanthoplesiops Genus Animalia
Acanthoplesiops echinatus Smith-Vaniz & Johnson, 1990 Species accepted name Animalia
Acanthoplesiops hiatti (non Schultz, 1953) Species misapplied name for Acanthoplesiops psilogaster Hardy, 1985 Animalia
Acanthoplesiops hiatti Schultz, 1953 Species accepted name Animalia
Acanthoplesiops indicus (Day, 1888) Species accepted name Animalia
Acanthoplesiops naka Mooi & Gill, 2004 Species accepted name Animalia
Acanthoplesiops psilogaster Hardy, 1985 Species accepted name Animalia