1 literature reference:

Author: Frier, J.-O.
Year: 1994
Title: Danmark. Danske ferskvandsfisk og deres udbredelsesområde.
Source: p. 4-6, 83-99. In J.-O. Frier (ed.) Truede ferskvandsfiskearter i Norden. TemaNord 1994:625. Nordisk Ministerråd, København. (in Danish).