1 literature reference:

Author: Mercader L., D. Lloris and J. Rucabado
Year: 2003
Title: Tots els peixos del mar Catala. Diagnosis I claus d'identifucació.
Source: Institut D'estudis Catalans. Barcelona. 350p.