1 literature reference:

Author: Alegre, M., J. Lleonart and J. Veny
Year: 1992
Title: Espècies pesqueres d'interès comercial. Nomenclatura oficial catalana.
Source: Departament de Cultura, Generalitat Catalunya, Barcelona, Spain.